25 декември 2023

Фестивал "Ямболски Коледарски Буенек" 2023Според етнографи коледарската традиция в Ямбол е уникална за страната. Местните коледари се отличават, тъй като са единствените, които не само пеят и благославят, а и танцуват коледен буенек - отривисто мъжко коледарско хоро. За разлика от другите коледари, ямболските са обути в кавалерийски ботуши с шпори. "За танцуващите коледари информация получаваме от малкото спомени, съхранени до наши дни, от които научаваме, че някъде към 1917-18 година, докато изпълняват своята мисия - да обикалят къщите и да възвестят чудото, наречено Рождество Христово, ямболските коледари започват и да потропват. Както разказват съвременниците, участвали в тези събития преди толкова много години - първо от студ и на второ място, за да привлекат вниманието на своите изгори - любимите момичета, които са ги очаквали с нетърпение. И този начин на изява се харесва на коледарите". Башът задължително носи сабя, с която задава ритъмът на танца. Фестивалът "Ямболски коледарски буенек" събира всяка година над 20 местни коледарски куди, чийто буенек оглася целия град. #ЯмболскиКоледарскиБуенек2023 #Ямбол #КоледарскиФестивал #БългарскаТрадиция #Коледа #ЯмболФест #YambolChristmasFestival2023 #Yambol #ChristmasTraditions #BulgarianFestival #FestivalofLights