04 август 2010

Малка видео разходка из Беглик таш

Това място е идеално за geocash :) следващият път обещавам да скрия едно малко съкровище там.


По пътя за Бегликташ ще минете по много разклонения и кръстовища, на които няма указателни табели :( и ако не сте оборудвани с GPS вероятността да объркате пътя е много голяма. Затова можете да разгледате картата по- долу, за да добиете представа за правилния път.
Вижте как се стига до Бегликташ