01 април 2013

Вандализъм в Бургас

Вандали нацапаха с черна боя стената за графити , която бе изрисувана само преди няколко дена по време на фестивала "Включи града".