07 октомври 2015

Aqua Calidae / Аква Калиде

 
 


Акве Калиде (на латински: Aquae Calidae, в превод при горещите води) е исторически град на територията на град Бургас, в землищата на кварталите Ветрен и Банево. През Средновековиeто той е споменат с имената Терма и Термопол. Негов наследник са днешните Бургаски минерални бани и Банево. Доказано е, че минералните бани са посещавани от Филип II Македонски, ромейските императори Юстиниан I и Константин IV Погонат, българския кан Тервел, и султан Сюлейман Великолепни.