29 септември 2013

Контрасти

Вчера бях свидетел на един от най- контрастните и колоритни изгреви за тази година. Лявата страна на хоризонта бе закрита от мрачни и гъсти облаци - там бе царството на тъмнината. Дясната страна бе обляна от силна златиста  светлина, чиято сила се увеличаваше от отражението й в морето.  А точно по средата - между светлината и мрака- започна  да напира ярко червения цвят на изгряващото слънце.