18 юни 2022

Село Кипра

Кипра е село в Североизточна България. То се намира в община Девня, област Варна. Любопитното е, че в селото се влиза и излиза само по един път. Китно село скрито в планината, разположено в гористите поли на Франгенското плато, на склона на Девненската низина. Климат - умерено-континентален, смекчен от близостта на Черно море. Пролетта е слънчева, лятото e прохладно, есента e топла, а зимата - мека. На изток от село Кипра в полите на Франгенското плато е съществувало селище от каменно-медната епоха, а на самото плато на северозапад от селото е разположен тракийски некропол от V в. пр.Хр. Свидетелство за това са откритите четири оброчни релефа, посветени на тракийският бог-конник Херос.Преди Освобождението селото е носило името Таптък. Настоящето си име - Кипра, получава през 1934 година. Кипра е дума от народния език и означава "жена с изящна, гъвкава, кръшна фигура".От години селото се слави като най-чистото в района. Кипренци сами поддържат градинките по улиците.